Home

Blootvoets APPA is een jeugdverhaal over een zeven jarige jongen en hoe hij de samenleving in zijn directe omgeving zag. Hij zag niet alleen hoe men met elkaar omging, maar ook hoe de buren met elkaar de ruilhandel bedreven. Er kwam geen geld aan te pas. APPA is opgegroeid met het minste van het materiële in het leven, zonder de luxe van elektriciteit , waterleiding, gas voor de keuken en de kans op educatie of om een vak te leren. Elementen die wij nu als vanzelfsprekend zien.
En ondanks het ontbreken van deze dingen is deze jongeman toch opgegroeid tot een internationaal bekend persoon. Ook gaat het verhaal over de geschiedenis van het Caribische eiland en zijn originele Indiaanse stammen die nu nog steeds bestaan. Een boek met veel kleurrijke tekening met op alle bladzijden veel  inspiratie, wijsheid en leerzame levenslessen voor de jeugd en volwassenen. Als schrijver heb ik dit boek eerst getekend en daarna het verhaal geschreven met een bepaalde doel.

Mijn doel is om een muziekschool  te openen op het natuureiland Dominica. Een school voor alle kinderen, en speciaal voor de kinderen die geen tot weinig kans hebben op muziekles of geen geld hebben om een instrument te kopen.
Het idee is om de helft van de boekverkoop te gebruiken voor de ontwikkeling van de muziekschool.

Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage door het kopen van het boek.

Illustrator en schrijfster  Helen Linkers-Fontaine